Chân dung 05 (giấy dó, 17cm x 27cm)

1.500,0KVND

Tranh màu nước vẽ trên giấy dó (17cm x 27cm), nếu muốn lấy tranh nhanh chóng, xin liên hệ số điện thoại: 0983983895

1 in stock

Description

Chân dung

Tác phẩm: Chân dung (05)

Chất liệu: Màu nước trên giấy dó

Kích thước: 17cm x 27cm

Sáng tác: 2020

Tác giả: Phan Thị Kim Chi

Giá bán: 1,5 triệu

(Tranh chưa khung)