Hoa Lan 09 – đã bán (17cm x 27cm)

Đã bán

Description

Hoa Lan 09

Tác phẩm: Hoa Lan (09)

Chất liệu: Màu nước trên giấy dó

Kích thước: 17cm x 27cm

Sáng tác: 2020

Tác giả: Phan Thị Kim Chi

Đã bán