Hoa lan 15 – đã bán (17cm x 27cm)

Đã bán

Description

Hoa lan 15

Tác phẩm: Hoa Lan (15)

Chất liệu: Màu nước trên giấy dó

Kích thước: 17cm x 27cm

Sáng tác: 2020

Tác giả: Phan Thị Kim Chi

Đã bán