Hoa Lan 22 – đã bán (giấy dó, 17cm x 27cm)

Đã bán

Description

hoa lan 22
Hoa Lan 22

Tác phẩm: Hoa Lan 22

Chất liệu: Màu nước trên giấy dó

Kích thước: 17cm x 27cm

Sáng tác: 2020

Tác giả: Phan Thị Kim Chi

Giá bán: 1,5 triệu

Tranh chưa khung

Đã bán