Hoa Lan 26 – đã bán (giấy dó, 17cm x 27cm)

Đã bán

Description

Hoa Lan 26

Tác phẩm: Hoa Lan (26)

Chất liệu: Màu nước trên giấy dó

Kích thước: (17cm x 27cm)

Sáng tác: 2020

Tác giả: Phan Thị Kim Chi

Đã bán