Hoa Lan 27 – đã bán (giấy dó, 17cm x 27cm)

Đã bán

Description

Tác phẩm: Hoa Lan (09) Chất liệu: Màu nước trên giấy dó Kích thước: (17cm x 27cm) Sáng tác: 2020 Tác giả: Phan Thị Kim Chi Đã bán

Tác phẩm: Hoa Lan (09)
Chất liệu: Màu nước trên giấy dó
Kích thước: (17cm x 27cm)
Sáng tác: 2020
Tác giả: Phan Thị Kim Chi
Đã bán