Hoa lan 30 – đã bán (giấy dó, 17cm x 27cm)

Đã bán

Description

Hoa lan 30

Tác phẩm: Hoa Lan (30)

Chất liệu: Màu nước trên giấy dó

Kích thước: (17cm x 27cm)

Sáng tác: 2020

Tác giả: Phan Thị Kim Chi

Đã bán