Hoa Lan 38 – Giấy dó, 40cm x 60cm

4.000,0KVND

Tranh chất liệu Acrylic (40cm × 60cm) vẽ trên Toan-Canvas, nếu muốn lấy tranh nhanh chóng, xin liên hệ số điện thoại: 0983983895

1 in stock

Description

Tên tác phẩm: Hoa lan 38

Chất liệu: màu nước trên giấy dó

Kích thước: 40cm x 60cm

Năm sáng tác: 2021

Tác giả: Phan Thị Kim Chi

Tranh không có khung

Bao phí vận chuyển

Giá bán: 4 triệu

Có kèm giấy xác nhận tranh sáng tác độc bản