Nude girl relief – 019

Nude girl relief - 019
Nude girl relief – 019

Đây là file 3D, có thể chuyển các chất liệu, kích thước theo yêu cầu cao tối đa 50cm, như chất liệu Nhựa (in3D), Gỗ, Đá, Đồng. Đặt hàng xin liên hệ đt 0983983895 để biết thêm thông tin chi tiết.

Description

Nude girl relief - 019
Nude girl relief – 019

Tác phẩm: Nude girl relief – 019

Chất liệu: Đá, Gỗ, Đồng

Kích thước: Cao 50cm

Sáng tác: 2020

Tác giả: Phan Xuân Hòa

Giá bán: Liên hệ 0983983895