Vào Hạ – Sơn dầu (61cm × 81cm)

6.000,0KVND

Vào Hạ - sơn dầu
Vào Hạ – sơn dầu

Tranh chất liệu Sơn dầu (61cm × 81cm) vẽ trên Toan-Canvas, nếu muốn lấy tranh nhanh chóng, xin liên hệ số điện thoại: 0983983895

1 in stock

Description

Vào Hạ - sơn dầu
Vào Hạ – sơn dầu

Tác phẩm: Vào Hạ

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 61cm × 81cm

Sáng tác: 2021

Tác giả: Phan Thị Kim Chi

Giá bán: 6 triệu

Tranh có khung

Có kèm giấy xác nhận tranh sáng tác độc bản