Hạ viện tuyên bố xem xét bãi nhiệm Trump

[ad_1] Chủ tịch Hạ viện Pelosi cho biết cơ quan này sẽ tiến hành quá trình pháp lý để xem xét bãi nhiệm Trump sau cuộc bạo loạn hôm 6/1. “Để bảo vệ Hiến pháp và nền dân chủ của chúng ta, chúng tôi sẽ hành động khẩn cấp vì…