Hai cổ vật điêu khắc Chăm được công nhận bảo vật quốc gia

[ad_1] Bảo vật quốc gia mới được công nhận – tượng Ganesha – Ảnh: TRƯỜNG TRUNG Quyết định công nhận bảo vật quốc gia đợt 9 được Thủ tướng Chính phủ ký ngày 31-12-2020. Đây đều là các hiện vật độc bản, có hình thức độc đáo và giá trị đặc biệt tiêu biểu cho…