Giá trị nền tảng cốt lõi làm nên bản sắc văn hóa-con người Việt Nam | Văn hóa

[ad_1] Ngày 8/1, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2021; nhìn lại những hoạt động trong năm. Nhân dịp này, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc trao…