Hải Phòng có hiện vật được Thủ tướng công nhận là bảo vật quốc gia | Văn hóa

[ad_1] Tượng Thái tổ Mạc Đăng Dung. (Nguồn: Haiphong.gov.vn) Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng vừa có văn bản giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì cùng Ủy ban Nhân dân huyện Kiến Thụy và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện việc quản…