Năm 2020 – Năm khởi động chuyển đổi số quốc gia của Việt Nam | Công nghệ

[ad_1] Diễn đàn quốc gia về Phát triển Doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam 2020.(Ảnh: PV/Vietnam+) Năm 2020, thế giới chịu tác động mạnh mẽ của dịch COVID-19. Nhưng ở khía cạnh khác, dịch COVID-19 đã đem đến cơ hội đặc biệt thúc đẩy chuyển đổi số tại Việt…