Buổi trưng bày tài liệu lưu trữ “Quốc hiệu và Kinh đô nước Việt trong tài liệu lưu trữ”

[ad_1] Trưng bày giới thiệu đến công chúng những mộc bản quý (Di sản tư liệu thế giới Mộc bản triều Nguyễn) và một số tài liệu lưu trữ có nội dung về Quốc hiệu và Kinh đô của nước ta từ thời Hùng Vương dựng nước cho đến nay.…