Chuyển động nhân sự cấp cao năm 2020

[ad_1] Những chuyển động nhân sự cấp cao ghi nhận việc chuyển giao thế hệ lãnh đạo, với hàng loạt gương mặt 7X được bầu giữ các vị trí quan trọng. Bí thư Tỉnh ủy trẻ nhất hiện nay là ông Lê Quốc Phong. Hồi tháng 10/2020, ông Phong được…