Bộ VHTTDL yêu cầu Hà Giang cung cấp thông tin cải tạo công trình Panorama Mã Pì Lèng

[ad_1] Theo đó, văn bản gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang nêu rõ, Cục Di sản văn hóa nhận được thông tin báo chí phản ánh về việc công trình Panorama Mã Pì Lèng, tỉnh Hà Giang đang thực hiện cải tạo. Ảnh chụp…