Phương án nhân sự Tổng bí thư, Chủ tịch nước là tuyệt mật

[ad_1] Các văn bản của Trung ương Đảng về quá trình chuẩn bị, đề án, phương án nhân sự lãnh đạo chủ chốt chưa công khai là thông tin “tuyệt mật”. Lãnh đạo chủ chốt bao gồm Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, Thường…