Trang chuyên đề kỷ niệm 65 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Indonesia | Truyền thông

[ad_1] Giao diện trang chuyên đề. (Ảnh chụp màn hình) Cách đây 65 năm, đúng ngày 30/12/1955, Việt Nam và Indonesia đã thiết lập quan hệ ngoại giao. Trải qua chặng đường 65 năm, với nhiều thăng trầm của lịch sử, Việt Nam và Indonesia vẫn luôn là những người…