[Infographics] Việt Nam có 779 cơ quan báo chí trên cả nước | Truyền thông

[ad_1] (Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn) Tính tới ngày 31/12/2020, cả nước có 779 cơ quan báo chí, 21.132 nhà báo. Trong năm qua, báo chí tiếp tục vai trò là vũ khí của Đảng và diễn đàn của Nhân dân, góp phần nâng cao vị thế của…