Kể chuyện không quân Việt Nam đánh thắng B52

[ad_1] Nhan đề sách cũng là câu hỏi đau đầu giới khoa học quân sự hàng chục năm qua – Ảnh: L. ĐIỀN Nhan đề quyển sách “Tại sao Việt Nam đánh thắng B52” cũng chính là nan đề của giới khoa học quân sự, kể từ trận “Điện Biên…