Cảm ơn bố mẹ đã cưới nhau, dù năm ấy không có nhẫn lồng tay, nhưng hàng chục năm bền chặt đã dạy con chỉ yêu thôi là chưa đủ

[ad_1] Hôn nhân khởi đầu từ cặp nhẫn. Cặp nhẫn không chỉ là trang sức, nó là tín vật khởi đầu hôn nhân, cùng cặp đôi đi qua bao sóng gió và kết nối hai con người để làm nên một gia đình. Bao nhiêu “bí mật” của một cuộc…