Tro cốt cố nghệ sĩ Chí Tài đã an vị tại nghĩa trang Holy Sepulcher Cemetery

[ad_1] Ca sĩ Phương Loan đặt tro cốt cố nghệ sĩ Chí Tài vào nơi an vị – Ảnh: LAC NGUYEN Anh trai cố nghệ sĩ Chí Tài thông tin, gia đình cùng bạn bè thân hữu đã tham dự buổi thực hiện nghi thức làm phép và an vị…