Xây dựng, quảng bá thương hiệu quốc gia “Nghệ thuật sơn mài Việt Nam” | Văn hóa

[ad_1] Tin từ Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 6/1 cho biết, đề án Xây dựng, quảng bá thương hiệu quốc gia “Nghệ thuật sơn mài Việt Nam” giai đoạn 2020-2030 đã chính thức được phê duyệt. Đề án này được thực hiện nhằm góp phần quảng…