Phát hiện cửa hàng bán món ăn đường phố thời La Mã cổ đại | Khoa học

[ad_1] Cửa hàng được phát hiện tại Regio V của khu vực khảo cổ Pompeii. (Nguồn: tribuneindia.com) Các nhà khảo cổ đang khai quật Pompeii, thành phố bị chôn vùi trong một vụ phun trào núi lửa vào năm 79 sau Công nguyên, đã phát hiện một cửa hàng chuyên phục…