Mười hai hình ảnh thời sự đáng chú ý trong năm 2020 trên VietnamPlus | Truyền thông

[ad_1] Truyền thông Ngày 25/12, Thông tấn xã Việt Nam lần đầu tiên giới thiệu loại lịch năm mới tương tác được, cho phép người sử dụng xem lại các sự kiện xảy ra trong năm trước đó. Môi trường …