Trao 17 giải thi sáng tác ca khúc về dân tộc thiểu số và miền núi

[ad_1] Cuộc thi do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức nhằm góp phần nâng cao mức hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, tạo môi trường, điều kiện cho các tác giả, nhạc sĩ tìm tòi, sáng…