Trình diễn lụa “Trở về” trên vùng cao: Giăng tơ rồi lại Trở về với Thu | Văn hóa

[ad_1] Giữa một vùng rừng núi rất to, có một quả đồi nho nhỏ, trên một quả đồi nho nhỏ, có một người đàn bà rất to, trong người đàn bà rất to, có một trái tim nho nhỏ. Và trái tim nho nhỏ đó phập phồng như kén tằm,…