Du khách thích thú xem tái hiện lễ Ban Sóc của triều Nguyễn, nhận lịch tặng nhân dịp đón năm mới

[ad_1] (Tổ Quốc) – Sau 180 năm, năm nay, cũng đúng vào năm Tân Sửu, lễ “Ban Sóc” của triều Nguyễn đã được Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế tái hiện qua hình thức sân khấu hóa với những trình thức, nghi tiết thuở xưa. Sự kiện…