Tái hiện lễ phát lịch của triều Nguyễn lần đầu tiên sau 180 năm

[ad_1] Diễn viên tái hiện lễ Ban Sóc triều Nguyễn ở cửa Ngọ Môn, Huế sáng 1-1 Sáng 1-1, tại cửa Ngọ Môn (Kinh thành Huế), Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế tổ chức tái hiện lễ Ban Sóc đầu năm mới thu hút khá đông du…